Om du hade sett mig nu

STINA KLINTBOM


Om du hade sett mig nu
Om du hade sett mig nu
Mina brister, mina fel
Hade du känt igen mig, 
Har jag blivit den du trott
Om du hade hört min röst
Skulle du då varit stolt
och lyssnat på mina sånger
och gett mig ditt stöd                             

Om du hade mött mig nu
Fanns din kärlek ännu kvar
Hade jag känt mig som hemma
Och fått vila i din famn
Om du hade stannat kvar
skulle jag levt ett annat liv
Hade jag gjort allt som jag gjort
Hade jag varit den jag är

Om du hade kunnat tala 
Hade jag känt igen din röst?
Vilka råd ville du ge mig, 
vilka ord fanns till tröst?   
Om du hade sett mig nu
Mina brister, mina fel
Hade du känt igen mig, 
Har jag blivit den du trott
Om du hade hört min röst
Skulle du då varit stolt
och lyssnat på mina sånger
Och sjungit med mig

Om du hade kunnat tala…